Nagroda Marszałka woj. Pomorskiego na wystawie ,,Najlepsze Dyplomy” w Gdańsku 29.07-27.08.2017

Konkursy, Wystawy

Paweł Baśnik, Post Mortem – obraz jako relikt osobowej świadomości (fragment)

(…) Świadomość wydaje się bezwzględnym warunkiem, dzięki któremu „coś” zmienia się w „kogoś”. Sprawia, że dany skrawek materii staje się osobą, która wie o swoim istnieniu i odróżnia siebie od całej reszty wszechświata. Z kolei relikt w kontekście kulturowym jest rozumiany jako wytwór minionych epok, który zachował swoją formę, zmieniając z czasem początkowe funkcje. W kontekście biogeograficznym oznacza natomiast małe grupy organizmów, które przetrwały na niewielkim obszarze, zachowując ciągłość z wymarłymi w poprzednich epokach gatunkami. Natomiast obraz rozumiany jako artystyczny artefakt, choć należy do świata nieożywionego, jest wytworem, który w szczególny sposób może odzwierciedlać wiele aspektów ludzkiej indywidualności. Świadomość znika wraz ze śmiercią ciała, ale obraz staje się pewnego rodzaju pozostałością twórczego umysłu, a pośrednio także innych osób, miejsc, przedmiotów, które znajdowały się w polu jego świadomości. Jednak to, na ile ów akt twórczy jest w stanie nas ocalić, podlega różnego rodzaju mechanizmom i weryfikacjom, począwszy od fizycznego przetrwania dzieła, po siłę jego kulturowego i społecznego oddziaływania. (…)

  Na wystawie zaprezentowane zostały obrazy, które są wanitatywne nie tyle w przedstawionym motywie i warstwie ilustracyjnej, ile w samej farbie i sposobie malowania, który nie próbuje tuszować, lecz jeszcze bardziej podkreślać organiczność i cielesność medium jakim jest malarstwo.                                                                                                                             Paweł Baśnik