projekt specjalny – survival 16. przegląd sztuki, pałac wallenberg-pachaly, wrocław 22.06.-26.06.2018

 

fot. Małgorzata Kujda, 2018

   16. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL odbędzie się w dawnym pałacu rodziny Wallenberg-Pachalych. Zarówno ze względu na historię budynku, jego wieloletnie przeznaczenie (siedziba Commerzbanku), jak i na obecną wartość (w rozumieniu dobra kultury, ale i dobra finansowego) hasłem i tematem tegorocznej edycji Przeglądu jest: Kapitał. W ramach Przeglądu w przestrzeni pałacu zostanie zaprezentowanych kilkadziesiąt prac artystycznych, realizowanych w różnych mediach (malarstwo, rzeźba, instalacje dźwiękowe, prace wideo itp.) przez artystów z Polski i z zagranicy. Wystawę główną, na którą składać się będą przede wszystkim prace wyłonione w otwartym konkursie na realizacje artystyczne, uzupełniają projekty specjalne.

,,Mimo gigantycznych funduszy przeznaczanych corocznie przez rosyjskiego miliardera Dimitriego Itskova czy firmę Google na badania nad nieśmiertelnością, wobec śmierci wszyscy jeszcze wciąż pozostajemy równi. Imitujące relikt końca XIX wieku, zdestruowane portrety dawnych właścicieli banku i pałacu – Carla Gideona Gottharda von Wallenberg-Pachaly’ego i jego żony Heleny – są malarską próbą przywołania aury, jaka niegdyś panowała w gmachu tego budynku.”                                           Paweł Baśnik